تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

بازگشایی خط مترو مهرآباد

بازگشایی خط مترو مهرآباد

در تاریخ 25 اسفند 1394 خط مترو مهرآباد بر روی عموم بازگشایی شد.در این مراسم معاون اول  ئیس جهمور جناب آقای اسحاق جهانگیری و شهردار تهران آقای محمد باقر قالیباف و مدیر عامل شرکت راهن تهران و حومه و مدیر عامل شرکت طرح وتوسعه بلندپایه حضور داشتن.

طراحی ومشاوره مهندسی این خط توسط شرکت طرح و توسعه بلندپایه انجام شد

با باز شدن این خط و 4تا ایستگاه دیگر بر روی عموم,تعداد ایستگاه مترو به 100 ایستگاه میرسد و تهران جزو 30 تا کلانشهر بزرگ دنیا شامل 100 تا ایستگاه مترو است