تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

فصلنامه معماری

فصلنامه معماری

فصلنامه معماری و مجله ساخت و ساز،2A یک مجله تخصصی است که برای اولین بار در سال 2004. منتشر شده است و در هر شماره هیئت منصفه مجله، بهترین طراحی را انتخاب  می کند.

طراحی شهر ورزشی بغداد که به عنوان بهترین طراحی در آخرین نسخه از مجله 2A(مجله تخصصی معماری و ساخت و ساز) انتخاب شده است. مطالعات امکان سنجی و طراحی تمام مراحل پروژه توسط مهندسین مشاور بلند پایه (TTBP) انجام شده است، چالش اصلی این پروژه طراحی ورزشگاه اصلی که به برای محل برگزاری جام جهانی تایید شده است.

 

طراحی شهر ورزشی بغداد است که به عنوان بهترین طراحی در آخرین نسخه  معماری و ساخت و ساز مجله انتخاب شده است. این پروژه شامل یک استادیوم اصلی با ظرفیت 60000 نفره و  یک استادیوم دیگر با ظرفیت  2000 نفره و سه زمین تمرین 500 نفره و یک هتل 4 ستاره با استخر سرپوشیده می باشد. مطالعات مفهومی و محوطه سازی برای پروژه های آینده مانند المپیک به اندازه استخر شنا، مرکز کشتی و آهنگ تجمع در نظر گرفته شده است.