بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی شهید مدرس

  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  • محل پروژه: تهران، ایران
  • تاریخ شروع مطالعات: تير 1396
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: تير 1396
بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی شهید مدرس

خدمات:
تهیه طرح مفهومی اولیه و
 گزارش فنی- امکانسنجی
و ضعیت:
در دست طراحی

مشخصات:
بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی شهید مدرس به عنوان تنها مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی دولتی غرب تهران و در سه حوزه آموزش، ارائه خدمات درمانی به بیماران و پژوهش و تحقیقات فعالیت دارد. بر این اساس استفاده از تخصص‌های گوناگون در بالاترین سطوح و برخورداری و تجمیع رشته‌های مختلف دانش پزشکی در فضای مناسب در این مجموعه پزشکی بسیار ضروری می‌نماید. همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان، افتتاح رشته‌های جدید، تعهدات آموزشی به افرادی غیر از دانشجویان، توسعه پژوهش، عهده‌دار بودن تعهدات درمانی بیشتر، به روزتر و تخصصی‌تر، بیانگر این است که توسعه هماهنگ مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار استطرح توسعه این مرکز تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی، با هدف افزایش ظرفیت پذیرش و توسعه تخصص‌های قابل ارائه که در نهایت منجر به دستیابی به یک بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی یکپارچه با 540 تخت بستری در فضایی با زیربنای کل 60000 مترمربع خواهدبود، در مرحله مطالعات مقدماتی مهندسی، جانمایی و تهیه پلان‌های اولیه قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این بیمارستان در طرح توسعه‌یافته علاوه بر افزایش ظرفیت ارائه خدمات فعلی، به عنوان مرکز تخصصی سرطان تیپ 2 و مرکز پیوند کلیه در سطح کشوری فعالیت می‌نماید. تخصص‌ها و حوزه‌های کلیدی پیش‌بینی شده در طرح نهایی این مرکز شامل قلب، سرطان، پیوند، پزشکی هسته‌ای، کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها و بخش‌های تشخیصی می‌باشد