بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سوانح و سوختگی گلستان

  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • محل پروژه: کرمانشاه ، ایران
  • تاریخ شروع مطالعات: خرداد 1395
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: خرداد 1385
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سوانح و سوختگی گلستان

خدمات:
خدمات مهندسی مرحله سوم
کنترل و تضمین کیفیت
وضعیت:
خاتمه یافته

مشخصات:
بیمارستان سوانح و سوختگی گلستان واقع در کرمانشاه، با ظرفیت 50 تخت خواب با هدف تبدیل شدن به مهم ترین مرکز سوختگی غرب کشور توسط شرکت بلند پایه، به عنوان پیمانکار طرح اجرا شده است.
این پروژه با زیربنای 8200 مترمربع در مجاورت بیمارستان امام رضا و دانشکده علوم پزشکی رازی کرمانشاه واقع شده است و دارای 3 اتاق عمل، دو بخش جراحی، اورژانس و درمانگاه است که درمجموع در قالب یک ساختمان پنج طبقه بهره برداری میشود.
مطالعات مهندسی و نظارت کارگاهی این پروژه توسط مهندسین مشاور ماهر و همکاران ارائه شده است و همچنین مهندسین مشاور طرح و توسعه بلند پایه به عنوان همکار داخلی مجموعه بلند پایه نسبت به ارائه خدمات نظارت عالیه و کنترل و تضمین کیفیت کارهای معماری و تاُسیسات این پروژه اقدام نموده اند.
این مرکز در پایان سال 1395 جهت نصب تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه تحویل قطعی شده و در شرف بهره برداری میباشد.