توسعه ترمينال فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)

  • کارفرما: شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
  • محل پروژه: تهران
  • تاریخ شروع مطالعات: شهريور 1388
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: آبان 1394
توسعه ترمينال فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
فسخ شده
مشخصات: 
 پروژه توسعه ترمینال مسافربری فرودگاه بین المللی امام خمینی در قالب یک پیمان طرح و ساخت در سال 1388 به شرکت بلندپایه ابلاغ شد. متعاقباً مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه نیز مسئولیت کلیه خدمات مهندسی مرحله اول، دوم و سوم این پروژه را بر عهده گرفته است. سرفصل اصلی خدمات طرح و ساخت این پروژه شامل احداث پایانه مسافربری شماره 2 فرودگاه امام خمینی)، توسعه ساختمانهای اداری و گمرک، ساخت نیروگاه ساختمان جانبی و یک رستوران با سطح اشغال 21،000 متر مربع و ظرفیت جابجایی سالانه 5 میلیون مسافر، است. این پروژه در حال حاضر تکمیل شده و یالن سالن ترانزیت آن واقع در غرب سالن شماره 1 فرودگاه، در سال 1394 برای استفاده عموم گشایش یافته است.