مترو تهران - خط 4

  • کارفرما: شرکت مترو تهران حومه
  • محل پروژه: تهران
  • تاریخ شروع مطالعات: آذر 1388
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: اسفند 1394
مترو تهران - خط 4
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم و سوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام پروژه
مشخصات:
 خط 4 متروی تهران دارای اولویت اجرایی برای جابجایی مسافر در مسیر فرودگاه مهرآباد می باشد. مسير اجراي طرح مي بايست مراكز عمده تبادل سفر فرودگاه مهرآباد، شامل خیابان بیمه، ترمینال شماره 1 و 2 و ترمینال شماره 4 و 6 فرودگاه را پوشش دهد. خدمات مهندسی جامع قرارداد شرکت بلندپایه در پروژه مترو توسط مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه در سال 1388 آغاز شده است. خدمات این خط مشتمل بر 2 کیلومتر تونلسازی، 12 کیلومتر روسازی و ریل گذاری، 4 ایستگاه مسافرگیری زیرزمینی، 2 هواکش میان تونلی، 2 سازه سه راهی جهت اتصال مسیر فرودگاه مهرآباد به خط 4 و 2 پایانه قطار می باشد. روش تونل زنی اتریشی جدید برای ساخت تونلهای خط 4 مترو و روش حفاری زیرزمینی و پایدار سازی به کمک شمع و ریب برای ایستگاه های زیرزمینی این خط نظیر خط 3 انتخاب شده است. شرکت بلندپایه با برنامه ریزی و مدیریت مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه در بهره گیری از الگوی اجرایی سری و موازی سازی استفاده قالب های سازه نهایی تونل ها، با دستیابی به نرخ متوسط روزانه 30 متر اجرای کامل تونل (شامل حفاری، اجرای سازه موقت و سازه نهایی)، و 80 متر برای روسازی و ریل گذاری مسیر، مشکل سرعت پایین روش تونل سازی اتریشی را برطرف ساخته و با توجه به مزایای قابل توجه فنی، اجرای تونل به این روش را کاندیدای مناسب جایگزین روش مکانیزه تونل سازی نموده است. همچنین با بهره گیری از الگوی اجرای دال سقف سکوی مسافرگیری روی خاک تراز سکو و سپس انجام عملیات تعریض سکوی مسافرگیری، مدت زمان اجرای ایستگاه های زیرزمینی پروژه حاضر را تا دو سوم زمان معمول کاهش داده است. بخش نخست خط 4، حد فاصل دروازه شمیران تا میدان فردوسی در فروردین ماه 1387 ، بخش دوم این خط حد فاصل میدان فردوسی تا میدان انقلاب در بهمن ماه 1387 و بخش سوم این خط، جهت اتصال به خط 5 و مسیر متروی کرج در تیر ماه 1391 مورد بهره برداری توسط عموم قرار گرفت. در اسفند ماه 1394 نیز مسیر فرودگاه مهرآیاد مورد استفاده عموم قرار گرفت. در حال حاضر، مطالعات تکمیلی مسیر فرودگاه مهرآیاد جهت اتصال به خط 8 با یک ایستگاه تقاطعی توسط مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه در دست انجام می باشد.