پارکینگ فرودگاه مهرآباد

  • کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
  • محل پروژه: تهران
  • تاریخ شروع مطالعات: فروردين 1391
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: اسفند 1395
پارکینگ فرودگاه مهرآباد
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم و سوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
در دست ساخت
 مشخصات:
طرح پارکینگ طبقاتی شماره یک فرودگاه مهرآباد در سال 1391 در شش تراز و سطح اشغال 85،000 مترمربع و ظرفیت 2700 خودرو توسط مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه. این پارکینگ در زمینی به مساحت 12،000 متر مربع بطور کامل طراحی شده و در حال حاضر نیز در دست ساخت است. این پروژه در ضلع شمالی پایانه های شماره 1 و 2 و در سمت غربی پارکینگ چندطبقه شماره 2 و ایستگاه شماره 2 مترو فرودگاه مهرآباد واقع است. گروه معماری مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه کوشیده است، در یک فضای محدود با طراحی داخلی نوآورانه تلفیقی رمپ و فضای پارک خودرو همچنین نمای منحصر بفرد دارای پتاسیل تبلیغاتی به جلب نظر عموم بپردازد. براین اساس در ضلع غربی و شمالی با توجه به محدودیتهای امنیتی و اشراف به محدوده پاویون مقامات، از نمای بسته بوسیله لوور و در نمای شرقی از تابلوهای تبلیغاتی بعنوان ابزار نماسازی بهره برداری شده است. همچنین در وجه جنوبی این پروژه، ساختمان تجاری به کمک یک المان اتصالی موجی شکل جهت تصویر نمودن دیاگرام تعامل مردم با ساختمان، نماسازی شده است.